Попълване на формуляри

Редакторът за PDF Ви дава възможност да попълвате, преглеждате, записвате и отпечатвате интерактивни формуляри.

1. Ако документът съдържа формуляр, се появява следното съобщение:

Можете да забраните маркирането на полето, като изчистите отметката  Осветяване на полета в това съобщение.
Ако няма маркирани полета в PDF формуляр, пак можете да попълните формуляра, като използвате инструмента Текстово поле.
Вижте също: Добавяне на текст към PDF документ.

2. За да попълните формуляр, изберете стойностите от падащите списъци или въведете текст от клавиатурата.


С ABBYY FineReader можете също:

  • Зареждане на данни във формуляр
    Щракнете върху Редактиране > Данни от формуляри > Зареждане на данните от формуляри от файл.... В отворилия се диалогов прозорец изберете *.fdf файла, който съдържа данните, и щракнете върху Отваряне. Формулярът ще се попълни с данните от *.fdf файла.
  • Записване на данни за формуляри
    Щракнете върху Редактиране > Данни от формуляри > Записване на данните от формуляри на файл.... В отворилия се диалогов прозорец задайте име за *.fdf файла и щракнете върху Запис. Данните от формуляра ще се запишат в *.fdf файла, който сте създали.
  • Изчистване на полета във формуляр
    Щракнете върху Редактиране > Данни от формуляри > Възстановяване на формуляр. Всички полета във формуляра ще се изчистят.

Ако в настройките на програмата е забранен JavaScript, някои от елементите в PDF формулярите може да не са налични. Например може да не са налични проверки на формата на данните.  Можете да разрешите JavaScript, като щракнете върху Опции > Други > Активиране на JavaScript в PDF документи, отворени в редактора на PDF.

Вижте също: Настройки за защита на PDF.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article