Техническа поддръжка

Ако имате въпроси относно използването на ABBYY FineReader, моля прегледайте цялата документация, която имате (Ръководство на потребителя и Помощ), преди да се свържете с отдела за техническа поддръжка. Може също да искате да прегледате отговорите на често задавани въпроси в ABBYY База знания.

Ако не можете да намерите отговора на въпроса си в документацията на продукта или в базата знания, свържете се с отдела за техническа поддръжка на ABBYY. Можете да създадете нов билет за поддръжка, като използвате онлайн формуляра в http://onlinesupport.abbyy.com.

При технически проблем прикачете файл със системен отчет към Вашия билет за поддръжка. За да генерирате системен отчет, щракнете върху Помощ > За > Системна информация... > Запиши....

Ако не можете да генерирате системен отчет, включете следната информация в билета за поддръжка:

  • Серийният номер на Вашето копие или ID за поддръжка (щракнете върху Помощ > За > Информация за лиценз, за да намерите серийния номер на Вашето копие на продукта).
  • Номерът на версията на Вашето копие (щракнете върху Помощ > За, за да намерите номера на версията на Вашето копие на продукта).
  • Версията на Вашата операционна система Windows.
  • Всяка друга информация, която намерите за необходима.

Преди да се свържете с отдела за техническа поддръжка на ABBYY, уверете се, че сте инсталирали най-новите налични актуализации за версията ви на ABBYY FineReader. За да проверите за налични актуализации, щракнете върху Помощ > Проверка за актуализации на програмата.

Техническа поддръжка се предоставя само за регистрирани потребители и се подчинява на Жизнен цикъл на продукта и Правила за техническа поддръжка. За да регистрирате своето копие на продукта, посетете тази страница в уебсайта на ABBYY или щракнете върху Помощ > Регистрирай... в продукта.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article