Автоматизиране и планиране на OCR

  • Автоматична обработка на документ
    Обработката на множество документи често включва повторение на еднакви действия многократно. ABBYY FineReader включва вградени автоматизирани задачи. Ако се нуждаете от повече гъвкавост, можете да създадете персонализирани автоматизирани задачи от множеството налични стъпки за обработка.
  • Планирана обработка
    ABBYY FineReader включва ABBYY Hot Folder, приложение за планиране, което позволява да обработвате документи, когато компютърът не се използва, например през нощта. Планираните задачи могат да се създадат за конкретни папки и да включват всички необходими настройки за отваряне, разпознаване и записване на изображението.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article