Печат на PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да печатате PDF документи. Преди да печатате, проверете дали към компютъра има свързан локален или мрежов принтер и драйверите на принтера са инсталирани.

 1. Щракнете върху в главната лента с инструменти или щракнете върху Файл > Печат....
 2. В отворения диалогов прозорец изберете желаните настройки на принтера:
  • Принтер - Изберете едно от наличните устройства за печат.
  • Копия - Задайте броя на копията за печат.
  • Страници за отпечатване - Задайте страниците, които да се отпечатат (можете да изберете да отпечатате всички страници, само избраните или диапазон от страници).
  • Настройка на страница - Задайте размер и ориентация на хартията.
  • Мащабиране и позициониране - Задайте броя на страниците в документа, които да поставите в една отпечатана страница и други настройки на принтера, например мащабиране на изображението и двустранен печат.
  • Черно и бяло - Изберете тази опция, ако искате да отпечатате документа в черно-бяло.
  • Отпечатване във файл - Изберете тази опция, ако искате да запишете всички страници от документа във файл.
  • Отпечатване на анотации и маркиране - Изберете тази опция, ако искате да отпечатате коментарите.
 3. Щракнете върху Печат.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article