Стартиране на ABBYY Сравняване на документи

Има много начина за стартиране на ABBYY Сравняване на документи:

  • Отворете Нова Задача, щракнете върху Сравни, след което върху задачата Отваряне на ABBYY Сравняване на документи.
  • В Нова Задача щракнете върху Инструменти > Сравняване на документи.
  • Щракнете върху Старт > ABBYY FineReader 14 > ABBYY Сравняване на документи. (В Windows 10 щракнете върху Старт , след което върху Всички приложения > ABBYY FineReader 14> ABBYY Сравняване на документи.)
  • Отворете Редактор за PDF и щракнете върху Инструменти > Сравняване на документи.
  • Отворете Редактор за OCR и щракнете върху Инструменти > Сравняване на документи.

Има няколко други начина за отваряне на документ в ABBYY Сравняване на документи:

  • В редактора за PDF щракнете върху бутона в главната лента с инструменти.
  • В редактора за PDF щракнете върху Файл > Сравняване на документ.

Отвореният в редактора за PDF документ ще бъде отворен в ABBYY Сравняване на документи. След това ще трябва да отворите друга версия на този документ, за да ги сравните.

  • В Windows Explorerщракнете с десен бутон върху файл и после върху Сравняване със... в контекстното меню.
  • В Windows Explorer изберете два файла, щракнете с десен бутон върху единия от тях и после върху Сравняване на документи... в контекстното меню.

ABBYY Сравняване на документи не се предлага в някои версии на ABBYY FineReader 14. Вижте също: http://www.ABBYY.com/FineReader

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article