Записване на таблици

ABBYY FineReader позволява да запишете таблици във формати XLS, XLSX и CSV.

XLS и XLSX

За да запишете своя текст в XLS или XLSX:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете Microsoft Excel Workbook. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > Microsoft Excel Workbook.

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела XLS(X).

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Microsoft Excel Workbook.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > XLS(X) на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

CSV

За да запишете текст в CSV:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете CSV документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > CSV документ.

Документът ще бъде записан в CSV формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела CSV tab.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > CSV документ.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > CSV на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article