Настройки за EPUB/FB2

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

  • Форматиран текст
    Запазва параграфите, но не запазва точното разположение на обектите и разстоянието между редовете. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
    Вертикалните текстове стават хоризонтални.
    Стиловете на шрифтовете ще се запазят само в EPUB формат.
  • Обикновен текст
    Не запазва форматирането.

Ако записвате в EPUB формат, можете да запазите шрифтовете, като изберете опцията Форматиран текст от падащия списък Оформление на документ и разрешите опциятаЗапазване на шрифтовете и размерите им (само за EPUB) по-долу. Изберете опцията Вгради шрифтове, за да вградите шрифтовете на документа в получената електронна книга.
Някои устройства и софтуер не показват вградени шрифтове.

Създаване на корица

Разрешете опцията Използвайте първата страница за корица на електронната книга, ако искате да използвате първата страница в документа като корица.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Запази изображения.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Настройки за EPUB

Можете да изберете коя версия на EPUB формата искате да използвате.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article