Вмъкване и редактиране на изображения

Редакторът за PDF Ви позволява да вмъквате изображения във всеки тип PDF документ.

  1. Щракнете върху в раздела Инструменти на PDF.
  2. В отворилия се диалогов прозорец изберете изображение и щракнете върху Отваряне.
  3. Преместете изображението на желаното място на страницата.

Можете да местите, завъртате, изтривате и променяте размера на изображения. Когато местите изображение, то може да се застъпи с други обекти на страницата. За да преместите изображение, което се застъпва, на преден план, щракнете с десен бутон върху него и изберете Извеждане на изображение на преден план.

За да изтриете изображение:

  • За да изтриете изображение в обикновен PDF документ, щракнете с десен бутон върху изображението и щракнете върху Изтрий в контекстното меню.
  • Можете да изтриете част от изображение на документ и всичко, което може да съдържа, включително снимки. За целта щракнете върху инструмента в Инструменти на PDF и изберете областта, която искате да изтриете.

Разделът Изтриване открива изображения и текст, като автоматично избира подходящия цвят на фона за запълване на празното пространство.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article