Wstawianie i edycja obrazów

Za pomocą Edytora PDF można wstawiać obrazy do dokumentów PDF każdego rodzaju.

  1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Narzędzia PDF.
  2. W otwartym oknie dialogowym zaznacz obraz i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Ustaw obraz w wybranym miejscu na stronie.

Obrazy można przesuwać, obracać, usuwać i skalować. Przesunięty obraz może nachodzić na inne obiekty na stronie. Aby przenieść obraz na wierzch, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Przenieś obraz do przodu.

Aby usunąć obraz:

  • Aby usunąć obraz ze zwykłego dokumentu PDF, kliknij ten obraz prawym przyciskiem myszy i kliknij Usuń w menu skrótów.
  • Można usunąć część obrazu w dokumencie oraz wszystko, co ona zawiera, w tym obrazy. W tym celu kliknij narzędzie na pasku narzędzi Narzędzia PDF i wybierz obszar, który chcesz skasować.

Narzędzie Skasuj usuwa obrazy i tekst, automatycznie wybierając odpowiedni kolor tła do wypełnienia pustej przestrzeni.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article