Porównywanie dokumentów

(Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader 14. Zobacz również: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Program ABBYY FineReader zawiera aplikację ABBYY Porównaj dokumenty, za pomocą której można porównać dwie wersje dokumentu, nawet jeśli są w różnych formatach. ABBYY Porównaj dokumenty automatycznie wykrywa różnice w tych dwóch wersjach, umożliwiając otrzymanie w krótkim czasie obrazu zmian wprowadzonych do oryginalnego dokumentu. Może to być przydatne w różnych sytuacjach, np. jeśli chcesz przejrzeć dokument przed jego podpisaniem lub opublikowaniem.

Program ABBYY Porównaj dokumenty można uruchomić na kilka sposobów:

 • Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz zakładkę Porównaj i kliknij Uruchom ABBYY Porównaj dokumenty.
 • Kliknij przycisk "Start" w Windows i kliknij ABBYY FineReader 14 > ABBYY Porównaj dokumenty  (w Windows 10 kliknij przycisk "Start" wybierz pozycję Wszystkie aplikacje z menu Start i kliknij ABBYY FineReader 14  > ABBYY Porównaj dokumenty)
 • Kliknij Porównaj dokumenty w menu Narzędzia.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w Windows Explorerze i kliknij Porównaj dokumenty... w menu skrótów.

Aby porównać dwa dokumenty, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 1. Uruchom aplikację ABBYY Porównaj dokumenty, otwórz jedną z wersji, które chcesz porównać w okienku po lewej stronie oraz drugą wersję w okienku po prawej stronie.
 2. W oknie PORÓWNAJ wybierz języki dokumentu z listy rozwijanej.
 3. Kliknij przycisk Porównaj, aby porównać dokumenty.
 4. Przejrzyj różnice wykryte przez ABBYY Porównaj dokumenty.
  Różnice pomiędzy dwiema wersjami zostaną wyróżnione w każdej z wersji dokumentu i wymienione na liście w okienku z prawej strony, dając jasny obraz zmian wprowadzonych w dokumencie. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, jaki tekst został dodany, usunięty lub zmieniony w każdej z wersji dokumentu. Obie strony przewijają się równocześnie, a identyczne fragmenty są zawsze wyświetlone w widoku sąsiadującym. Różnice można usunąć z listy lub skopiować do schowka.
  Różnice, które zostały usunięte z listy, nie zostaną zapisane w raporcie różnic.
 5. Zapisz raport różnic. Można to zrobić na dwa sposoby. Można zapisać jedną z wersji jako dokument PDF, w którym wszystkie różnice będą wskazane w formie komentarzy, lub można zapisać różnice w dokumencie Microsoft Word.

Aby uzyskać więcej informacji na temat porównywania dwóch wersji tego samego dokumentu, zobacz ABBYY Porównaj dokumenty.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article