Tworzenie dokumentów PDF

W oknie Nowe zadanie możesz:

 • Tworzyć pliki PDF z plików w różnych formatach.
 • Konwertować wiele plików do formatu PDF.
 • Łączyć wiele plików w jeden dokument PDF.
 • Tworzyć pliki PDF z możliwością przeszukiwania.
 • Tworzyć dokumenty zgodne z formatem PDF/A.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na PDF.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Jakość obrazu Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji w Jakość obrazu menu rozwijanym:
   • Najlepsza jakość
    Wybierz tę opcję, aby zachować jakość grafik lub obrazu strony. Rozdzielczość obrazu źródłowego zostanie zachowana.
   • Zbalansowany
    Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar wyjściowego pliku PDF i jednocześnie nie stracić zbyt dużo na jakości grafiki.
   • Kompaktowy rozmiar
    Wybierz tę opcję, aby otrzymać plik PDF o niewielkim rozmiarze kosztem jakości grafiki.
   • Niestandardowe...
    Wybierz tę opcję, aby dostosować ustawienia zapisu obrazu. W oknie Ustawienia użytkownika dialogowym określ żądane wartości i kliknij OK.
  2. Wyszukiwanie pełnotekstowe Korzystaj z tego menu rozwijanego, aby włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie pełnotekstowe w dokumencie wyjściowym:
   • Jak w dokumencie oryginalnym Tekst na obrazach nie zostanie rozpoznany. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać dokument wyjściowy tylko, jeśli dokument oryginalny posiada warstwę tekstową.
   • Szukaj w tekście i obrazach Tekst na obrazach zostanie rozpoznany. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać dokument wyjściowy.
   • Wyłącz wyszukiwanie pełnotekstowe Ten dokument zostanie przekonwertowany na plik PDF zawierający tylko obrazy. Użytkownicy nie będą mogli przeszukiwać dokumentu wyjściowego.
  3. Tworzenie dokumentów PDF/A Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z formatem PDF/A. Dokument zgodny z formatem PDF/A zostanie utworzony domyślnie. Kliknij Więcej opcji... aby wybrać inną wersję PDF/A.
  4. Zastosuj kompresję MRC Wybierz tę opcję, aby zastosować kompresję Mixed Raster Content (MRC) i zmniejszyć rozmiar pliku bez zauważalnej utraty jakości obrazu.
  5. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  6. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu... Tutaj możesz określić niektóre dodatkowe działania, jakie chcesz przeprowadzić na swoich skanach i plikach z obrazami, aby poprawić ich wygląd i jakość konwersji. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  7. Więcej opcji... Otwórz okno sekcję PDF okna dialogowego Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania wynikowy dokument PDF zostanie umieszczony w podanym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na PDF.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Po zakończeniu zadania wynikowy dokument PDF zostanie umieszczony w podanym folderze.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article