Przeglądanie dokumentów PDF

W Edytorze PDF można przeglądać i przeszukiwać dokumenty PDF oraz kopiować znajdujące się w nich tekst, obrazy i tabele.

Aby otworzyć dokument PDF w Edytorze PDF:

  • Otwórz okno Nowe zadanie kliknij zakładkęOtwórz i kliknij zadanie Otwórz dokument PDF.
  • Otwórz okno Nowe zadanie i kliknij Plik > Otwórz dokument PDF....

Dokument zostanie otwarty w edytorze PDF.

Aby dostosować sposób wyświetlania dokumentu, skorzystaj z poniższych ustawień.

  • Tryby widoku zmieniają sposób wyświetlania i przewijania stron.
    Zobacz również: Tryby widoku.
  • Za pomocą funkcji regulacji powiększenia można przybliżać i oddalać dokument.
  • Rozmiar rzeczywisty wyświetla dokument w skali 100%.
  • Dopasuj do szerokości zmienia skalę prezentacji dokumentu tak, aby miał taką samą szerokość, jak ekran.
  • Cała strona zmienia skalę prezentacji dokumentu tak, aby miał taką samą wysokość, jak ekran.
  • Pomniejsz/Powiększ umożliwia ręczne ustawienie skali.

Aby wyświetlić lub ukryć pasek z narzędziami PDF, kliknij przycisk Narzędzia PDF na głównym pasku narzędzi.

Spis treści rozdziału

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article