Zobrazování dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje prohlížení dokumentů PDF a vyhledávání v nich a kopírování textů, obrázků a tabulek, které obsahují.

Chcete-li dokument PDF otevřít v editoru PDF:

  • Otevřete okno Nová úloha klikněte na kartuOtevřít a poté klikněte na úlohu Otevřít dokument PDF.
  • Otevřete okno Nová úloha a klikněte na položku Soubor > Otevřít dokument PDF....

Dokument se zobrazí v editoru PDF.

Chcete-li upravit způsob zobrazení dokumentu, použijte následující nastavení.

  • Režimy zobrazení mění způsob zobrazování a procházení stránek.
    Viz také: Režimy zobrazení.
  • Funkce lupy umožňuje přibližování a oddalování stránek dokumentu.
  • Skutečná velikost zobrazuje stránku ve zvětšení 100 %.
  • Přizpůsobit na šířku mění měřítko zobrazení dokumentu tak, aby se šířka dokumentu přizpůsobila šířce obrazovky.
  • Nejlepší přizpůsobení mění měřítko zobrazení dokumentu tak, aby se výška dokumentu přizpůsobila výšce obrazovky.
  • Oddálit/Přiblížit umožňuje ruční úpravu měřítka.

Chcete-li zobrazit/skrýt panel nástrojů s nástroji PDF, klikněte na tlačítko Nástroje PDF na hlavním panelu nástrojů.

Obsah kapitoly

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article