Ukládání do jiných formátů

Editor PDF umožňuje ukládání celých dokumentů PDF nebo jen vybraných stránek do různých formátů: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, obrazových formátů a mnoha dalších formátů.

  1. Klikněte na Soubor > Uložit jako a poté klikněte na požadovaný formát. Případně klikněte na a poté klikněte na požadovaný formát.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název a umístění pro váš dokument.
  3. Otevřete rozevírací seznam vedle položky Možnosti souboru a zadejte, zda chcete vytvořit jeden soubor se všemi stránkami, nebo jednotlivé soubory pro jednotlivé stránky.
  4. Klikněte na Uložit.
  5. Výsledkem je, že dokument PDF bude pomocí aktuálně zvolených možností ukládání převeden do formátu podle vašeho výběru.

Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání. Případně klikněte na Nástroje > Možnosti... > Nastavení formátů. Otevře se dialogové okno s možnostmi a zobrazí kartu vybraného formátu.

Chcete-li převést jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete převést, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a klikněte na Uložit jako v místní nabídce. Poté klikněte na výstupní formát.

Soubory PDF a obrazové soubory můžete převádět do dokumentů v různých formátech. Viz také: Vytváření dokumentů Microsoft Word, Vytváření dokumentů Microsoft Excela Ostatní formáty.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article