Porovnávání dokumentů

Chcete-li porovnat dvě verze dokumentu, proveďte následující kroky:

 1. Spusťte nástroj ABBYY Porovnat dokumenty.
  Viz také: Spouštění nástroje ABBYY Porovnat dokumenty.
 2. Otevřete dokumenty v nástroji ABBYY Porovnat dokumenty. Dokumenty musejí být v jednom z podporovaných formátů.
  Chcete-li otevřít dokument, proveďte jednu z následujících akcí:
  • přetáhněte dokument a umístěte ho do jedné ze dvou oblastí zobrazení.
  • Klikněte kdekoli v oblasti zobrazení a vyhledejte umístění souboru.
  • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů oblasti zobrazení a vyhledejte požadovaný dokument.
  • Klikněte na jednu z oblastí zobrazení a poté klikněte na Soubor > Otevřít dokument....
   Mezi oblastmi zobrazení můžete přepínat stisknutím kombinací Ctrl+Tab nebo Alt+1/Alt+2.
  • Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty si pamatuje nedávno porovnávané dvojice dokumentů.
  • Chcete-li otevřít jeden z nedávno porovnávaných dokumentů, vyberte ho z rozevíracího seznamu v horní části oblasti zobrazení.
  • Chcete-li otevřít nedávno porovnávanou dvojici dokumentů, klikněte na Soubor > Nedávná porovnání a vyberte dvojici dokumentů ze seznamu.
   Dvojici nedávno porovnávaných dokumentů můžete také otevřít z okna Nová úloha: klikněte na kartuPorovnat a vyberte dvojici dokumentů pod Nedávná porovnání.
 3. Zvolte jazyk dokumentů ze seznamu na kartě POROVNAT.
 4. Klikněte na tlačítko Porovnat na záložce POROVNAT v podokně úplně napravo nebo klikněte na příkaz Porovnat dokumenty v nabídce Porovnat.
  Zobrazí se okno s indikátorem průběhu, tipy ohledně porovnávání a výstrahami.
 5. Zkontrolujte odhalené rozdíly. Máte na výběr z následujících možností:
  • zobrazit seznam rozdílů na záložce ROZDÍLY v podokně úplně napravo, nebo
  • zobrazit zvýrazněné rozdíly v dokumentech.
 6. Uložte výsledek porovnání. To lze udělat dvěma způsoby:
  • Uložte soubor PDF s poznámkami a rozdíly označenými v komentářích. To lze provést kliknutím na nástroj v oblasti dokumentu, který chcete uložit. Dokument bude uložen jako soubor PDF, přičemž všechny rozdíly oproti druhému dokumentu budou zvýrazněny a okomentovány.
  • Uložte dokument aplikace Microsoft Word obsahující seznam všech rozdílů mezi dokumenty. To lze provést kliknutím na tlačítko na záložce ROZDÍLY v podokně úplně napravo.

Viz také: Zobrazování výsledků porovnávání, Ukládání výsledků porovnávání.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article