Skenování do obrazových souborů

Úloha Sken do obrazových souborů v okně Nová úloha vám umožní vytvářet čistě obrazové dokumenty z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Zvolte záložku Skenovat; poté klikněte na Sken do obrazových souborů úlohu.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled tlačítko.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zvolte formát obrazu
   Toto nastavení použijte pro výběr požadovaného formátu obrazového souboru.
  2. Komprese
   Vyberete-li formát TIFF, budete moci naskenované obrázky komprimovat. Komprese obrázku snižuje velikost souboru.
   Používání různých způsobů komprese má za následek různé kompresní poměry dat a může vést ke ztrátě dat (snížení kvality obrazu). Při volbě způsobu komprese je nutno zvážit dva faktory: kvalitu obrázků ve výstupním souboru a velikost souboru.
   Aplikace ABBYY FineReader umožňuje použití následujících způsobů komprese:
   • PACKBITS
    Nemá za následek ztrátu dat a je vhodný pro komprimaci černobílých skenů.
   • JPEG (formát JFIF)
    Tento způsob se používá při komprimaci barevných obrázků a obrázků ve stupních šedé, např. fotografií. Výrazně komprimuje obrázky, ovšem za cenu jisté ztráty dat. To má za následek horší kvalitu obrazu (rozostření a ztráta sytosti barev).
   • ZIP
    Nezpůsobuje ztrátu dat a jde o nejlepší způsob pro obrázky obsahující velké jednobarevné plochy, např. snímky obrazovky a černobílé obrázky.
   • LZW
    Nezpůsobuje ztrátu dat a jde o nejlepší způsob pro obrázky s vektorovou grafikou a obrázky ve stupních šedé.
  3. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Nastavte předběžné zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.  
 6. Klikněte na tlačítko Skenovat do <formát>.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Zadejte složku, do které chcete uložit výstupní soubor.

Po dokončení úlohy budou výstupní soubory v zadaném formátu uloženy do zadané složky. Všechny stránky dokumentu se navíc otevřou v editoru OCR.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article