Odesílání dokumentů PDF do editoru OCR

Editor PDF umožňuje odesílání dokumentů PDF do nástroje Editor OCR, kde můžete kreslit oblasti rozpoznávání, kontrolovat rozpoznaný text, učit program rozpoznávat nestandardní písma a znaky a používat další pokročilé funkce, které aplikace ABBYY FineReader nabízí.

 • Chcete-li dokument PDF odeslat do editoru OCR, klikněte na šipku vedle tlačítka a poté klikněte na Rozpoznat a ověřit v editoru OCR.
 • Chcete-li do editoru OCR odeslat jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete odeslat, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a klikněte na Odeslat zvolené stránky do editoru OCR v místní nabídce.

Při odesílání dokumentu do editoru OCR může dojít ke ztrátě některých objektů dokumentu, jako jsou:

    • přílohy,
    • záložky,
    • komentáře,
    • anotace.

Po dokončení práce s dokumentem v editoru OCR ho můžete poslat zpět do editoru PDF. Chcete-li to udělat, klikněte na šipku vedle tlačítka a poté klikněte na Odeslat do editoru PDF. Případně klikněte na Soubor > Odeslat do > Editor PDF....

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article