Rozpoznávání dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader používá technologii optického rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition - OCR) k převodu obrazů dokumentů na text s možností úprav. Před rozpoznáváním (OCR) program analyzuje strukturu celého dokumentu a identifikuje oblasti, které obsahují text, čárové kódy, obrázky a tabulky. Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků OCR, je nutno zvolit správný jazyk OCR, režim rozpoznávání a typ tisku.

Ve výchozím nastavení se obrázky obsažené v projektu OCR rozpoznávají automaticky s použitím nastavení, která jsou v programu aktuálně zvolena.

Tip. Automatickou analýzu a OCR nově přidaných obrazů můžete zakázat na záložce Zpracování obrazů dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Proces OCR je v některých případech nutno spustit ručně. To může být nutné například v případě vypnutí automatického OCR, ručního vykreslení oblastí v obraze nebo změny následujících parametrů v dialogovém okně Možnosti:

  • jazyk OCR na záložce Jazyky,
  • možnosti OCR na záložce OCR,
  • použitá písma na záložce OCR,

Ruční spuštění procesu OCR:

  • Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů. Případně:
  • Klikněte na Rozpoznat > Rozpoznat všechny stránky.

Tip. K rozpoznávání vybrané oblasti nebo stránky použijte nabídku Oblast nebo Rozpoznat nebo klikněte na oblast nebo stránku a vyvolejte místní nabídku.

Viz také: :

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article