Ukládání ve formátu PDF/A

PDF Editor umožňuje ukládání dokumentů do formátu PDF/A určeného pro dlouhodobé skladování.

Dokumenty PDF/A obsahují veškeré informace potřebné k tomu, aby je bylo možno správně zobrazit:

 • Všechna písma jsou vložena do dokumentu (kromě neviditelného textu).
 • Používají se pouze vložitelná písma.
 • Barvy se zobrazují správně bez ohledu na zařízení.
 • Matadata použitá v dokumentu splňují platné standardy.

Následující prvky nejsou podporovány:

 • audio, video a 3D objekty,
 • skripty,
 • šifrování,
 • odkazy na externí obsah,
 • obsah chráněný autorskými právy (např. LZW).

Chcete-li dokument uložit ve formátu PDF/A:

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument PDF.... Případně klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na Dokument PDF....
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název a umístění pro váš dokument.
 3. Vyberte Vytvořit dokument PDF/A a poté vyberte verzi PDF/A v rozevíracím seznamu.
 4. Klikněte na Uložit.

Dokumenty splňující standard PDF/A můžete vytvářet z různých formátů. Viz také: Vytváření dokumentů PDF.

Verze PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 je založena na PDF 1.4 a podporuje následující funkce:
  • A – accessible (přístupný) – další požadavky na dokument (značky)
  • B – basic (základní) – úroveň základní shody

ISO 19005-1:2005 (Kor 1: 2007, Kor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 je založena na PDF 1.7 a podporuje další funkce:
  • U - kódování Unicode
  • komprese JPEG2000
  • průhlednost
  • Přílohy PDF/A
  • digitální podpisy

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 podporuje další funkce:
  • přiložené soubory v libovolném formátu

ISO 19005-3:2012

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article