Skenování do jiných formátů

Úloha Skenovat do jiných formátů v okně Nová úloha vám umožní vytvářet dokumenty v oblíbených formátech (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, and *.djvu) z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na úlohu Skenovat do jiných formátů.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zvolte výstupní formát
   Tuto možnost použijte pro výběr požadovaného formátu výstupního souboru.
  2. Jazyky OCR
   Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Nastavte předběžné zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.  
  4. Další možnosti...
   Otevře oddíl s nastaveními zvoleného formátu na záložce Nastavení formátů v dialogovém okně Možnosti dialogovém okně, kde můžete zadávat další nastavení (toto dialogové okno lze otevřít i kliknutím na Možnosti... v nabídce Nástroje).
 6. Klikněte na tlačítko Skenovat do <formát>.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Zadejte složku, do které chcete uložit výstupní soubor.

Po dokončení úlohy budou výstupní soubory v zadaném formátu uloženy do zadané složky. Všechny obrázky dokumentu se také otevřou v editoru OCR.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article