Klávesové zkratky

ABBYY FineReader nabízí následující klávesové zkratky pro většinu běžně používaných příkazů.

Okno Nová úloha

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nový dokument PDF Ctrl+N
Otevřít dokument PDF... Ctrl+O
Otevřít v editoru OCR... Ctrl+R
Skenovat do editoru OCR Ctrl+S
Nový projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otevřít projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Posunout nahoru Alt+↑
Posunout dolů Alt+↓
Odstranit Del
Vybrat vše Ctrl+A
Najít nedávné dokumenty Ctrl+F

Nabídka Nástroje

Příkaz Zkratka
Možnosti... Ctrl+>

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

***Zpět na začátek

Editor OCR

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nový úkol... Ctrl+N
Otevřít obraz... Ctrl+O
Skenovat stránky... Ctrl+K
Uložit obrazy stránek jako... Ctrl+Alt+S
Zavřít Ctrl+W
Nový projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otevřít projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Uložit projekt OCR... Ctrl+Shift+S
Odeslat dokument e-mailem Ctrl+M
Odeslat obrazy e-mailem Ctrl+Alt+M
Vytisknout text Ctrl+P
Vytisknout obraz Ctrl+Alt+P
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Vyjmout Ctrl+X
Rozpoznávat a kopírovat text Ctrl+C
Kopírovat oblast jako obraz Ctrl+Shift+C
Vložit Ctrl+V
Odstranit Del
Vybrat vše Del+A
Zrušit výběr Ctrl+Shift+A
Odstranit stránky... Ctrl+Backspace
Odstranit oblasti a text Ctrl+Del
Odstranit Text Ctrl+Shift+Del
Otočit stránky vpravo Ctrl+Shift+>
Otočit stránky vlevo Ctrl+Shift+<
Upravit obrazy stránky... Ctrl+I
Najít... Ctrl+F
Najít další F3
Nahradit... Ctrl+H

***Zpět na začátek

Nabídka Zobrazit

Příkaz Zkratka
Zobrazit podokno navigace F5
Zobrazit podokno lupy Ctrl+F5
Pouze podokno obrázků F6
Podokna obrázků a textu F7
Pouze podokno textu F8
Další podokno Ctrl+Tab
Předchozí podokno Ctrl+Shift+Tab
Přiblížit Ctrl++
Oddálit Ctrl+-
Nejlepší přizpůsobení Ctrl+0
Přejít na stránku číslo... Ctrl+G
Přejít na další stránku Ctrl+↓
Přejít na předchozí stránku Ctrl+↑
Přejít na první stránku Ctrl+Home
Přejít na poslední stránku Ctrl+End
Zavřít stránku Ctrl+F4

***Zpět na začátek

Nabídka Rozpoznat

Příkaz Zkratka
Rozpoznat všechny stránky Ctrl+Shift+R
Rozpoznat stránku Ctrl+R
Analyzovat všechny stránky Ctrl+Shift+E
Analyzovat stránku Ctrl+E
Ověřit text... Ctrl+F7
Další chyba Alt+↓
Předchozí chyba Alt+↑
Označit text jako ověřený Ctrl+T

Nabídka Oblast

Příkaz Zkratka
Rozpoznat oblast Ctrl+Shift+B
Změnit typ oblasti na Text Ctrl+2
Změnit typ oblasti na Tabulka Ctrl+3
Změnit typ oblasti na Obrázek Ctrl+4
Změnit typ oblasti na Obrázek na pozadí Ctrl+6
Změnit typ oblasti na Čárový kód Ctrl+5
Změnit typ oblasti na Oblast rozpoznávání Ctrl+1

***Zpět na začátek

Nabídka Nástroje

Příkaz Zkratka
Zobrazit slovníky... Ctrl+Alt+D
Režim redigování Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Možnosti... Ctrl+>

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

***Zpět na začátek

Obecné

Příkaz Zkratka
Označit zvolenou část textu tučně Ctrl+B
Označit zvolenou část textu kurzívou Ctrl+I
Podtrhnout zvolenou část textu Ctrl+U
Přejít na buňku tabulky Klávesy šipek
Přepnout do podokna Stránky Alt+1
Přepnout do podokna Obraz Alt+2
Přepnout do podokna Text Alt+3
Přepnout do podokna Lupa Alt+4

Můžete si vytvořit i vlastní klávesové zkratky, a to v nástroji Editor OCR.

Vytvoření klávesové zkratky v editoru OCR:

  1. Otevřete podokno Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky kliknutím na záložku Zobrazení > Panely nástrojů > Přizpůsobit....
  2. V nabídce Klávesové zkratky zvolte kategorii v poli Kategorie.
  3. V podokně Příkazy, vyberte příkaz, jemuž chcete přiřadit klávesovou zkratku.
  4. Umístěte kurzor do pole Stiskněte novou klávesovou zkratku a stiskněte klávesy, které chcete pro tento příkaz použít.
  5. Klikněte na Přiřadit. Zvolená kombinace kláves bude přidána do pole Aktuální klávesová zkratka.
  6. Klikněte na OK a změny se uloží.
  7. Chcete-li vrátit zkratky do výchozích hodnot, klikněte na Obnovit (pro vybranou kategorii příkazů), nebo na Obnovit vše (pro všechny klávesové zkratky).

Editor PDF

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nový úkol... Ctrl+N
Otevřít... Ctrl+O
Uložit Ctrl+S
Uložit jako dokument PDF... Ctrl+Shift+S
Zavřít dokument Ctrl+W
Rozpoznat dokument Ctrl+Shift+R
Tisk... Ctrl+P
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Vyjmout Ctrl+X
Kopírovat Ctrl+C
Kopírovat oblast jako Obrázek Ctrl+C
Kopírovat oblast jako Text Ctrl+Shift+C
Kopírovat oblast jako Tabulka Ctrl+Alt+C
Vložit Ctrl+V
Odstranit Del
Vybrat vše Ctrl+A
Přidat stránky ze souboru... Ctrl+Shift+O
Přidat stránky ze skeneru... Ctrl+Shift+A
Otočit stránky vpravo Ctrl+Shift+>
Otočit stránky vlevo Ctrl+Shift+<
Odstranit stránky... Ctrl+Backspace
Přidat záložku... Ctrl+D
Najít Ctrl+F
Najít další F3

***Zpět na začátek

Nabídka Zobrazit

Příkaz Zkratka
Zobrazit podokno navigace F5
Vyhledat F9
Digitální podpisy F8
Zobrazit nástroje PDF F6
Zobrazit podokno komentářů F7
Přiblížit Ctrl++
Oddálit Ctrl+-
Nejlepší přizpůsobení Ctrl+0
Skutečná velikost Ctrl+8
Přizpůsobit na šířku Ctrl+9
Přejít na stránku číslo... Ctrl+G
Další stránka Ctrl+↓
Předchozí stránka Ctrl+↑
První stránka Home
Poslední stránka End
Zpět Alt+←
Vpřed Alt+→
Jednostránkové zobrazení Ctrl+1
Posouvání po stránkách Ctrl+2
Dvoustránkové zobrazení Ctrl+3
Posouvání po dvou stránkách Ctrl+4
Celá obrazovka F11

***Zpět na začátek

Nabídka Nástroje

Příkaz Zkratka
Upravit text a obrázky Ctrl+E
Textový rámeček Ctrl+T
Přidat poznámku Ctrl+M
Zvýraznit Ctrl+H
Podtrhnout Ctrl+U
Přeškrtnout Ctrl+K
Vložit text Ctrl+J
Vyhledat a označit F9
Režim redigování Ctrl+R
Možnosti... Ctrl+>

***Zpět na začátek

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

ABBYY Porovnat dokumenty

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nové porovnání Ctrl+N
Otevřít dokument... Ctrl+O
Zavřít dokument Ctrl+W
Uložit dokument s rozdíly jako PDF... Ctrl+S
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Vybrat všechny rozdíly Ctrl+A

***Zpět na začátek

Nabídka Zobrazit

Příkaz Zkratka
Přiblížit Ctrl++
Oddálit Ctrl+-
Přizpůsobit na šířku Ctrl+0
Další stránka Ctrl+↓
Předchozí stránka Ctrl+↑

Nabídka Porovnat

Příkaz Zkratka
Porovnat dokumenty Ctrl+R
Další rozdíl Ctrl+→
Předchozí rozdíl Ctrl+←
Ignorovat rozdíl Del

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

***Zpět na začátek

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article