Ukládání ve formátu PDF

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje uložení celých dokumentů PDF nebo vybraných stránek. K dispozici jsou různé možnosti uložení.

  • Chcete-li uložit dokument PDF, který uživatelům umožňuje vybírat, kopírovat a upravovat jeho obsah, klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Prohledávatelný dokument PDF. Případně klikněte naSoubor > Uložit jako > Uložit jako PDF s možností vyhledávání....

    Dokument bude uložen jako PDF s možností vyhledávání. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce PDF.
  • Chcete-li uložit dokument PDF, který uživatelům umožňuje vybírat, kopírovat a upravovat jeho obsah, klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Pouze obrazový dokument PDF. Případně klikněte naSoubor > Uložit jako Uložit jako pouze obrazový dokument PDF....

Dokument bude uložen jako pouze obrazové PDF. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce PDF.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Prohledávatelný dokument PDF (nebo Pouze obrazový dokument PDF).

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > PDF dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article