Nastavení PPTX

K dispozici jsou následující nastavení:

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na  Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Nastavení textu

  • Zachovat záhlaví a zápatí
    Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.
  • Zachovat konce řádků
    Zachovává původní uspořádání řádků. Jinak bude ve výstupním dokumentu jeden řádek obsahující veškerý text.
  • Zalomit text
    Zmenšuje velikost písma textu, pokud text se nevejde do textového bloku.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article