Pokud neni rozpoznan svisly nebo invertovany text

Část rozpoznaného textu může obsahovat velký počet chyb, pokud je orientace části zjištěna chybně nebo pokud je text v části invertován (tj. světlý text je vytištěn na tmavém pozadí).

Vyřešení problému:

  1. V okně Obraz vyberte oblast nebo buňku tabulky, která obsahuje svislý nebo invertovaný text.
  2. V podokně Vlastnosti oblasti (klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Vlastnosti oblasti v místní nabídce, aby se podokno zviditelnilo), vyberte:
    • orientaci textu z rozevíracího seznamu Směr textu CJK,
      nebo
    • Invertován z rozevíracího seznamu Inverze.
  3. Spusťte proces OCR znovu.

Podrobnosti o oblastech viz Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article