Nastavení TXT

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

 1. Naformátovaný text
  Zachovává odstavce, nezachovává však přesné umístění objektů a řádkování. Navíc se při reprodukci odsazení odstavců a tabulek používají mezery. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
  Svislý text se změní na vodorovný.
 2. Prostý text
  Nezachovává formátování.

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků
  Zachovává původní uspořádání řádků. Není-li vybrána tato možnost, každý odstavec se uloží jako jeden řádek textu.
 • Vložit znak konce stránky jako (#12) oddělovač stránky
  Ukládá původní uspořádání stránek.
 • Použít prázdný řádek jako oddělovač odstavců
  Odděluje odstavce prázdnými řádky.
 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjišťuje znakovou stránku. Chcete-li znakovou stránku změnit, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article