Úprava tabulek

Rozpoznané tabulky lze upravovat v podokně Text. K dispozici jsou následující příkazy:

 • Sloučit buňky tabulky
  Použijte myš k výběru buněk tabulky, které se mají sloučit a klikněte na Oblast > Sloučit buňky tabulky.
 • Rozdělit buňky tabulky
  Klikněte na buňku tabulky, která se má rozdělit, a klikněte na Oblast > Rozdělit buňky tabulky.
  Tento příkaz lze použít pouze na buňky tabulky, které byly dříve sloučeny.
 • Sloučit řádky tabulky
  Použijte myš k výběru buněk tabulky, které se mají sloučit a klikněte na Oblast > Sloučit řádky tabulky.
 • Vymazat obsah buněk
  Vyberte buňku nebo buňky, jejichž obsah chcete vymazat, a stiskněte klávesu Odstranit .

Ve výchozím nastavení nejsou nástroje pro úpravy tabulky v panelu nástrojů zobrazeny. Nástroje pro úpravy tabulky lze do panelu nástrojů přidat v dialogovém okně Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky (klikněte na Zobrazit > Panely nástrojů > Přizpůsobit..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Podrobné pokyny ohledně přidávání tlačítek na panely nástrojů jsou k dispozici v kapitole Panely nástrojů.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article