Ukládání dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje ukládání celých dokumentů PDF nebo jen vybraných stránek. K dispozici jsou různé možnosti uložení.

  • Chcete-li uložit změny provedené v aktuálním dokumentu PDF, klikněte na Soubor > Uložit. Případně klikněte na na hlavním panelu nástrojů.
  • Chcete-li uložit aktuální dokument PDF pod jiným názvem nebo do jiné složky, klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument PDF.... Případně klikněte na na hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na Dokument PDF....
  • Chcete-li dokument uložit jako dokument PDF, v němž uživatelé budou moci vybírat, kopírovat a upravovat obsah, klikněte na Soubor > Uložit jako > Prohledávatelný dokument PDF. Případně klikněte na Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na Prohledávatelný dokument PDF.
    Výsledkem je, že dokument PDF bude pomocí zvolených možností ukládání převeden do souboru PDF s možností vyhledávání. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na kartě PDF .
  • Chcete-li uložit dokument PDF bez textové vrstvy (v takových dokumentech PDF nelze vyhledávat a jejich obsah nelze vybírat, kopírovat ani upravovat), klikněte na Soubor > Uložit jako > Pouze obrazový dokument PDF. Případně klikněte na Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na Pouze obrazový dokument PDF.
    Výsledkem je, že dokument PDF bude pomocí zvolených možností ukládání převeden do výhradně obrazového souboru PDF. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na kartě PDF.

Chcete-li převést jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a klikněte na Uložit jako v místní nabídce.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article