Ostatní formáty

V okně Nová úloha můžete převádět soubory PDF a obrázky do oblíbených formátů (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) a slučovat více souborů do jednoho dokumentu.

Převod jednoho nebo více souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na ostatní formáty.
 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více souborů, které se mají převést.
 3. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zvolte výstupní formát Zvolte formát, do kterého chcete soubor převést.
  2. Jazyky OCR Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Další možnosti... Otevře odpovídající záložku v Nastavení formátů dialogovém okně.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Klikněte na tlačítko tlačítko Převést na <formát>.
 6. Zadejte cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný soubor uložen do zadané složky.

Slučování souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na ostatní formáty.
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte soubory, které chcete převést.
 3. Specifikujte nastavení převodu.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Seřaďte soubory do požadovaného pořadí a zvolte možnost Spojit všechny soubory do jednoho dokumentu.
 6. Klikněte na tlačítko tlačítko Převést na <formát>.
 7. Zadejte název a cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument uložen do zadané složky.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article