Iné formáty

V okne Nová úloha môžete konvertovať súbory PDF a snímky do populárnych formátov (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) a zlúčiť viacero súborov do jedného dokumentu.

Konverzia jedného alebo viacerých súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu iné formáty.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viac súborov určených na konverziu.
 3. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zvoľte výstupný formát Vyberte formát, na ktorý sa má skonvertovať váš súbor.
  2. Jazyky OCR Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Ďalšie možnosti... Otvorí príslušnú kartu dialógového okna Nastavenia formátu.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo Konvertovať na <format>.
 6. Zadajte cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný súbor uloží do vami zadaného priečinka.

Zlučovanie súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu iné formáty.
 2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte súbory, ktoré chcete konvertovať.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Usporiadajte súbory do požadovaného poradia a vyberte možnosť Skombinovať všetky súbory do jedného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať na <format>.
 7. Zadajte názov a cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný dokument uloží do vami zadaného priečinka.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article