Odosielanie výsledkov OCR do programu PDF Editor

Program ABBYY FineReader vám umožňuje odosielať výsledky OCR z programu OCR Editor do programu PDF Editor, v ktorom môžete do dokumentu pridať poznámky a komentáre a môžete použiť ostatné funkcie, ktoré ponúka program ABBYY FineReader na prácu s dokumentmi PDF.

Ak chcete odoslať výsledky OCR do programu PDF Editor:

  • Na paneli nástrojov kliknite na šípku vedľa tlačidla a vyberte Odoslať do editora PDF
  • Kliknite na Súbor > Odoslať do > PDF Editor...

Po dokončení práce s dokumentom v programe PDF Editor ho môžete odoslať späť do programu OCR Editor. Ak to chcete urobiť, na paneli nástrojov v hornej časti okna programu OCR Editor kliknite na šípku vedľa tlačidla a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Rozpoznať a overiť v editore OCR. Ak chcete odoslať iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete odoslať, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a kliknite na Odoslať vybraté strany do editora OCR v ponuke skratiek.

Pri odosielaní dokumentu späť do programu OCR Editor sa stratia tieto objekty dokumentu:

  • prílohy
  • záložky
  • komentáre
  • poznámky

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article