Úprava tabuliek

V table Text môžete upraviť rozpoznané tabuľky. K dispozícii sú tieto príkazy:

 • Zlúčiť bunky tabuľky
  Pomocou myši vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, a kliknite na Oblasť > Zlúčiť bunky tabuľky.
 • Rozdeliť bunky tabuľky
  Kliknite na bunku tabuľky, ktorú chcete rozdeliť, a kliknite na Oblasť > Rozdeliť bunky tabuľky.
  Tento príkaz možno použiť iba na bunky tabuľky, ktoré boli predtým zlúčené.
 • Zlúčiť riadky tabuľky
  Pomocou myši vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, a kliknite na Oblasť > Zlúčiť riadky tabuľky.
 • Odstrániť obsah buniek
  Vyberte bunku alebo bunky, ktorých obsah chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete.

Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky sa štandardne nenachádzajú na paneli nástrojov. Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky môžete pridať do panela nástrojov v dialógovom okne Prispôsobiť panel nástrojov a skratky (kliknite na Zobraziť > Panely nástrojov > Prispôsobiť..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

Podrobné pokyny na pridávanie tlačidiel do panelov nástrojov nájdete v časti Panely nástrojov.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article