Ukladanie výsledkov OCR

Výsledky OCR je možné uložiť do súboru, odoslať ich do inej aplikácie alebo do programu PDF Editor, skopírovať ich do schránky alebo odoslať e-mailom. Výsledky OCR môžete odoslať aj na server Kindle.com, kde sa prevedú do formátu Kindle a budú dostupné na stiahnutie do zariadenia Kindle. Môžete uložiť buď celý dokument, alebo iba vybraté strany.

Skôr, ako kliknete na Uložiť.

Ak chcete uložiť rozpoznaný text:

 1. Na hlavnom paneli nástrojov kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť a vyberte režim ukladania dokumentu a objekty strany, ktoré chcete uchovať.

  Dostupné formáty súborov sú uvedené pod každým režimom.
  K dispozícii je päť režimov ukladania vo formáte:
  • Presná kópia vytvorí dokument s formátovaním zodpovedajúcim pôvodnému dokumentu. Túto možnosť odporúčame použiť pri dokumentoch so zložitým formátovaním, napr. pri propagačných brožúrach. Pamätajte, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.
  • Upraviteľná kópia pomocou tohto režimu je možné vytvoriť dokument, ktorého formátovanie sa môže mierne líšiť od pôvodného dokumentu. Dokumenty vytvorené v tomto režime sa jednoducho upravujú.
  • Formátovaný text vo výslednom dokumente budú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné medzery a umiestnenia objektov na strane. Výsledný text bude zarovnaný doľava (texty písané sprava doľava budú zarovnané doprava).
   V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.
  • Iba text v tomto režime sa nezachová formátovanie textu.
  • Flexibilné rozvrhnutie vytvorí sa dokument HTML s natoľko podobnými umiestneniami objektov, nakoľko je len technicky možné.
 2. Na karte Nastavenia formátu dialógového okna Možnosti vyberte požadované možnosti uloženia a kliknite na OK.
 3. Na hlavnom paneli nástrojov, kliknite na šípku napravo od tlačidla Uložiť a vyberte vhodnú možnosť alebo použite príkazy v ponuke Súbor.

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť strany ako snímky. Pozrite tiež: Ukladanie snímok.

Podporované aplikácie:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 a vyššia verzia)

Ak chcete zabezpečiť najlepšiu kompatibilitu medzi programom ABBYY FineReader a vyššie uvedenými aplikáciami, uistite sa, že máte nainštalované najnovšie dostupné aktualizácie pre tieto aplikácie.

Pozrite tiež: :

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article