Aktivácia programu ABBYY FineReader

Aby mohol program ABBYY FineReader 14 po nainštalovaní pracovať v plnom režime, musíte ho aktivovať. Pokiaľ si neaktivujete program ABBYY FineReader 14, program sa spustí v skúšobnom režime, ktorý umožňuje vyskúšať program, ale obmedzuje počet strán, ktorý je možné uložiť, a po určitom čase prestane fungovať.

Aktivácia programu ABBYY FineReader 14:

 1. Do poľa Nová úloha kliknite na Pomocník > Aktivovať....
 2. Zadajte svoje sériové číslo alebo načítajte licenčný súbor, ak ho máte.

Vyberte jednu zo štyroch možností aktivácie zobrazených v Sprievodcovi aktiváciou:

 • Aktivácia prostredníctvom internetu
  Aktivácia prebehne automaticky a trvá iba niekoľko sekúnd. Táto metóda vyžaduje aktívne internetové pripojenie.
 • Aktivácia prostredníctvom webovej lokality spoločnosti ABBYY
  1. Kliknutím na odkaz v Sprievodcovi aktiváciou otvorte stránku aktivácie.
  2. Skopírujte identifikáciu produktu v Sprievodcovi aktiváciou a vložte ju do zodpovedajúceho poľa na stránke.
  3. Skopírujte sériové číslo v Sprievodcovi aktiváciou a vložte ho do zodpovedajúceho poľa na stránke.
  4. Licenčný súbor uložte na pevný disk.
  5. Kliknite na Ďalej a zadajte cestu k licenčnému súboru.
  6. Kliknite na Ďalej.

Program ABBYY FineReader 14 bude odteraz aktivovaný a bude pracovať v plnom režime.

 • Aktivácia prostredníctvom e-mailu
  1. Program vygeneruje e-mailovú správu so všetkými informáciami potrebnými na aktiváciu.
  2. Nemeňte text ani predmet e-mailovej správy a odošlite ju. Dostanete e-mailovú správu obsahujúcu licenčný súbor.
  3. Licenčný súbor uložte na pevný disk.
  4. V Sprievodcovi aktiváciou zadajte cestu k licenčnému súboru.

Program ABBYY FineReader 14 bude odteraz aktivovaný a bude pracovať v plnom režime.

 • Aktivácia prostredníctvom e-mailu z iného počítača
  1. Tento spôsob aktivácie vyberte, ak nemôžete program ABBYY FineReader 14 aktivovať na počítači, na ktorom je nainštalovaný (napr. ak nemá internetové pripojenie alebo nemôže odosielať e-mailové správy).
  2. Licenčné informácie uložte do textového súboru.
  3. Vytvorte novú e-mailovú správu v počítači, ktorý môže odosielať e-mailové správy. Zadajte Aktivačná požiadavka do poľa Predmet a FineReader-activation@abbyy.com do poľa Komu zadajte názov svojho štýlu číslovania.
  4. Skopírujte obsah textového súboru do e-mailovej správy. Nerobte žiadne zmeny, aby sa zabezpečilo automatické spracovanie vašej správy a dostali ste rýchlu odpoveď.
  5. Správu odošlite. Dostanete odpoveď s licenčným súborom.
  6. Licenčný súbor uložte na pevný disk.
  7. V Sprievodcovi aktiváciou zadajte cestu k licenčnému súboru.

Program ABBYY FineReader 14 bude odteraz aktivovaný a bude pracovať v plnom režime.

Po aktivácii programu ABBYY FineReader ho budete môcť inštalovať na tom istom počítači ľubovoľný počet krát bez potreby opätovnej aktivácie. Ak sa však spravia významné zmeny v hardvérovej konfigurácii počítača, sformátuje sa pevný disk alebo sa preinštalujete operačný systém, bude potrebné znova získať licenčný súbor a znova aktivovať program ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article