Odosielanie dokumentov PDF e-mailom

Program PDF Editor umožňuje odosielanie dokumentov PDF e-mailom.

  1. Kliknite na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov alebo kliknite na Súbor > Odoslať e-mailom... .
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, v prípade potreby zmeňte názov dokumentu.
  3. Vyberte strany, ktoré chcete odoslať e-mailom.
  4. Kliknite na Vytvoriť e-mailovú správu .

Vytvorí sa e-mailová správa a dokument PDF sa pripojí k tejto správe. Zadajte adresu príjemcu a pošlite správu.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article