Gửi tài liệu PDF qua email

PDF Editor cho phép bạn gửi tài liệu PDF qua email.

  1. Nhấp vào nút trên thanh công cụ chính hoặc nhấp Tệp > Email....
  2. Trong hộp thoại mở ra, đổi tên tài liệu nếu cần.
  3. Chọn các trang bạn muốn gửi qua email.
  4. Nhấp Tạo thư e-mail.

Một email sẽ được tạo và tài liệu PDF sẽ được đính kèm vào thư này. Nhập địa chỉ của người nhận và gửi thư.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article