Thêm tệp đính kèm

Có thể đính kèm tệp ở định dạng bất kỳ vào tài liệu PDF.

Để xem tệp đính kèm:

        • Nhấp vào nút trong ngăn ở bên trái, hoặc nhấp Xem > Tệp đính kèm.

Bạn có thể mở, lưu, đổi tên hoặc xóa tệp đính kèm.

Trong ngăn Tệp đính kèm:

  • Chọn môt tệp.
  • Trên thanh công cụ , nhấp vào công cụ tương ứng với thao tác bạn muốn thực hiện. Hoặc, nhấp vào lệnh tương ứng trên trình đơn lối tắt.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article