צירוף קבצים

ניתן לצרף למסמך PDF קבצים בכל תבנית שהיא.

כדי להציג קבצים מצורפים:

  • לחץ על הלחצן בחלונית שמימין, או לחץ על View > Attachments.

באפשרותך לפתוח קבצים מצורפים, לשמור אותם, לשנות את שמם או למחוק אותם.

בחלונית Attachments:

  • בחר קובץ.
  • בסרגל הכלים , לחץ על הכלי המתאים לפעולה שברצונך לבצע. לחלופין, לחץ על הפקודה התואמת בתפריט הקיצור.

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article