תבניות מסמך נתמכות

הטבלה שלהלן מפרטת את התבניות הנתמכות על-ידי ABBYY FineReader 14.

תבנית סיומת קובץ תבניות קלט
עבור עורך זיהוי התווים האופטי (OCR)
תבניות קלט
עבור עורך PDF /
עבור ABBYY Compare Documents
תבניות שמירה
מסמך PDF *.pdf + + +
תבניות טקסט ניתנות לעריכה
מסמך Microsoft Word ‎*.doc‏, ‎*.docx - + +
חוברת עבודה של Microsoft Excel 97-2003 ‎*.xls‏, ‎*.xlsx - + +
מצגת של Microsoft PowerPoint ‎*.pptx - + +
‎*.ppt - + -
ציור של Microsoft Visio ‎*.vsd‏, ‎*.vsdx - + / - -
מסמך HTML ‎*.htm‏, ‎*.html - + +
תבנית טקסט עשיר ‎*.rtf - + +
מסמך טקסט ‎*.txt - + +
קובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק של Microsoft Office Excel ‎*.csv - - +
טקסט של OpenDocument ‎*.odt - + +
‎*.ods - + -
‎*.odp - + -
מסמך FB2 ‎*.fb2 - - +
מסמך EPUB ‎*.epub - - +
תבניות שלא ניתן לערוך
XPS (נדרש Microsoft .NET Framework 4) ‎*.xps + + -
מסמך DjVu ‎*.djvu‏, ‎*.djv + + +
תמונות
JPEG ‎*.jpg‏, ‎*.jpeg + + +
JPEG 2000 ‎*.jp2‏, ‎*.j2k‏, ‎*.jpf‏, ‎*.jpx‏, ‎*.jpc + + +
PNG ‎*.png + + +
TIFF ‎*.tiff‏, ‎*.tif + + +
BMP ‎*.bmp‏, ‎*.dib‏, ‎*.rle + + +
GIF ‎*.gif + + -
JBIG2 ‎*.jbig2‏, ‎*.jb2 + + +
PCX ‎*.dcx‏, ‎*.pcx + + +

כדי שתוכל לערוך טקסטים בתבנית מסוימת, עליך להתקין במחשב את הגרסה המתאימה של Microsoft Office או של Apache OpenOffice.

ABBYY Compare Documents מסוגל לשמור תוצאות השוואה בתבניות הבאות:

  • מסמך PDF ‏(‎*.pdf)
    כדי להציג קובצי PDF, עליך להתקין במחשב יישום להצגת PDF. כדי לראות את רשימת ההבדלים, פתח את החלונית 'הערות'.
  • Microsoft Word Document ‏(‎*.docx)

אם מטא נתונים של מסמך מכיל מידע על תאימות עם תקן PDF/A או PDF/UA, הוא יוצג בחלון Document Properties.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article