שיתוף פעולה במסמכי PDF

עורך PDF מאפשר לך לראות הערות ולהגיב על הערות שכתבו סוקרים אחרים, גם אם הן נוצרו ביישומים שאינם ABBYY FineReader. באפשרותך גם לשנות את מצב ההערה כדי ליידע סוקר שקיבלת או שדחית את ההצעה שלו.

כדי להציג רשימה של כל ההערות במסמך, פתח את החלונית Comments בלחיצה על הלחצן בסרגל הכלים הראשי.

קיימות דרכים נוספות לפתיחת החלונית הערות:

  • לחץ עם הלחצן הימני על ביאור, על חותמת או על הערה, ולחץ על Show Comments Pane בתפריט הקיצור.
  • לחץ על View, ובחר באפשרות Show Comments Pane.
  • לחץ על F7.

Adding a comment to an annotation

Opening a comment

Replying to a comment

Deleting an annotation or its associated comment or reply

Flagging a comment or changing its status

Properties of annotations and comments

The Comments pane

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article