שמירת מסמכי PDF

עורך PDF מאפשר לך לשמור מסמכי PDF במלואם או רק עמודים נבחרים. לרשותך מגוון אפשרויות שמירה.

  • כדי לשמור את השינויים שביצעת במסמך PDF נוכחי, לחץ על File > Save. לחלופין, לחץ על בסרגל הכלים הראשי.
  • כדי לשמור מסמך PDF נוכחי בשם אחר או בתיקייה אחרת, לחץ על File > Save As > PDF Document.... לחלופין, לחץ על בסרגל הכלים הראשי, ולאחר מכן לחץ על PDF Document....
  • כדי לשמור מסמך כמסמך PDF שמשתמשים יכולים לבחור, להעתיק ולערוך את התוכן שלו, לחץ על File > Save As > Searchable PDF Document. לחלופין, לחץ על Save As בסרגל הכלים הראשי, ולאחר מכן לחץ על Searchable PDF Document.
    כתוצאה מכך, מסמך ה-PDF שלך יומר למסמך PDF ניתן לחיפוש, באמצעות אפשרויות השמירה שנבחרו. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה PDF.
  • כדי לשמור מסמך PDF ללא שכבת טקסט (לא ניתן לחפש במסמכי PDF אלה ולא ניתן לבחור, להעתיק או לערוך את התוכן שלהם), לחץ על File > Save As > Image-Only PDF Document. לחלופין, לחץ על Save As בסרגל הכלים הראשי, ולאחר מכן לחץ על Image-Only PDF Document.
    כתוצאה מכך, מסמך ה-PDF שלך יומר למסמך PDF שהוא תמונה בלבד, באמצעות אפשרויות השמירה שנבחרו. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה PDF.

כדי להמיר רק חלק מהעמודים של המסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שתרצה לשמור, ולחץ על Save As בתפריט הקיצור.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article