שילוב עם יישומים נוספים

ABBYY FineReader משתלב עם Windows Explorer, כדי לאפשר לך להתחיל עיבוד של מסמכי PDF, מסמכי Office וקובצי תמונה בלחיצה פשוטה עליהם עם לחצן העכבר הימני.

בנוסף, תוכל לבצע ולשמור שינויים במסמכי PDF המאוחסנים בשרת Microsoft SharePoint.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article