Integracja z innymi aplikacjami

Program ABBYY FineReader integruje się z Eksploratorem Windows, dzięki czemu w celu przetworzenia dokumentu PDF, biurowego lub graficznego wystarczy kliknąć go prawym przyciskiem myszy.

Można też wprowadzać i zapisywać zmiany w dokumentach PDF przechowywanych na serwerze Microsoft SharePoint.

Spis treści rozdziału

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article