Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR

Edytor PDF zawiera funkcję wysyłania dokumentów PDF do Edytora OCR, w którym można rysować obszary rozpoznawania, sprawdzać rozpoznany tekst, uczyć program rozpoznawania niestandardowych czcionek i znaków oraz korzystać z wielu innych zaawansowanych funkcji programu ABBYY FineReader.

  • Aby wysłać dokument PDF do Edytora OCR, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i kliknij Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR.
  • Aby wysłać tylko kilka stron dokumentu do Edytora OCR, w okienku Strony wybierz strony przeznaczone do wysłania, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij Wyślij wybrane strony do edytora OCR w menu skrótów.

Podczas wysyłania dokumentu do Edytora OCR, zostaną utracone niektóre z następujących obiektów dokumentu:

  • załączniki
  • zakładki
  • komentarze
  • adnotacje

Po zakończeniu pracy w Edytorze OCR dokument można wysłać z powrotem do Edytora PDF. W tym celu kliknij strzałkę obok przycisku i kliknij Wyślij do edytora PDF. Ewentualnie kliknij Plik > Wyślij do > Edytor PDF....

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article