Porównywanie dokumentów

Aby porównać dwie wersje dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program ABBYY Porównaj dokumenty.
  Zobacz również: Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty.
 2. Otwórz dokumenty w programie ABBYY Porównaj dokumenty. Dokumenty muszą być w jednym z obsługiwanych formatów.
  Aby otworzyć dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij dokument na jeden z dwóch obszarów wyświetlania.
  • Kliknij gdziekolwiek w obszarze wyświetlania i poszukaj pliku.
  • Kliknij przycisk na pasku narzędzi obszaru wyświetlania i poszukaj potrzebnego dokumentu.
  • Kliknij jeden z obszarów wyświetlania, a następnie kliknij Plik > Otwórz dokument....
   Między obszarami wyświetlania można się przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Tab lub Alt+1/Alt+2.
  • Program ABBYY Porównaj dokumenty pamięta ostatnio porównywane pary dokumentów.
  • Aby otworzyć jeden z ostatnio porównywanych dokumentów, wybierz go na liście rozwijanej u góry obszaru wyświetlania.
  • Aby otworzyć ostatnio porównywaną parę dokumentów, kliknij Plik > Ostatnio porównywane i wybierz parę dokumentów z listy.
   Parę ostatnio porównywanych dokumentów można też otworzyć w oknie Nowe zadanie: kliknij zakładkę Porównaj i wybierz parę dokumentów w sekcji Najnowsze porównania.
 3. Wybierz język dokumentów z listy znajdującej się na zakładce PORÓWNAJ.
 4. Kliknij przycisk Porównaj na zakładce PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie lub kliknij polecenie Porównaj dokumenty w menu Porównaj.
  Zostanie wyświetlone okno zawierające pasek postępu oraz rady na temat porównywania i ostrzeżenia.
 5. Przejrzyj wykryte różnice. Można:
  • wyświetlić listę różnic na RÓŻNICE zakładce okienka z prawej strony lub
  • wyświetlić zaznaczone różnice w dokumentach.
 6. Zapisywanie wyników porównywania. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • Zapisując plik PDF z różnicami opisanymi w komentarzach. W tym celu kliknij przycisk w obszarze dokumentu, który chcesz zapisać. Dokument ten zostanie zapisany jako plik PDF, a wszystkie różnice w porównaniu z drugim dokumentem będą wyróżnione i oznaczone komentarzami.
  • Zapisując dokument programu Microsoft Word zawierający listę wszystkich różnic między dokumentami. W tym celu kliknij przycisk na zakładce RÓŻNICE w okienku po prawej stronie.

Zobacz również: Wyświetlanie wyników porównywania, Zapisywanie wyników porównywania.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article