Integracja z Eksploratorem Windows

Program ABBYY FineReader integruje się z Eksploratorem Windows. Dzięki temu polecenia programu ABBYY FineReader są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku obsługiwanych formatów umożliwiając wygodne otwieranie i edytowanie dokumentów PDF, rozpoznawanie obrazów, konwertowanie plików, łączenie wielu plików w jeden dokument PDF oraz porównywanie plików.

Aby otworzyć i przetworzyć dokument PDF bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików PDF.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Edytuj w programie ABBYY FineReader 14 otwiera pliki PDF w Edytorze PDF
   Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w sekcji Praca z dokumentami PDF.
  • Konwertuj za pomocą programu ABBYY FineReader 14 — konwertuje pliki PDF na różne formaty:
   • Konwertuj na dokument PDF z możliwością przeszukiwania
   • Konwertuj na plik PDF zawierający tylko obrazy
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Word
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Excel
   • Konwertuj na inny format
  • Otwórz w edytorze OCR otwiera pliki PDF w Edytorze OCR.
   Więcej informacji na temat pracy z Edytorem OCR znajduje się w sekcji Praca z edytorem OCR.
   Jeśli w Eksploratorze Windows zostanie zaznaczonych wiele plików, kliknięcie opcji Konwertuj za pomocą programu ABBYY FineReader 14 w menu skrótów spowoduje otwarcie okna Nowe zadanie. Więcej informacji na temat dostępnych ustawień konwersji znajduje się w sekcjach Tworzenie dokumentów PDF, Tworzenie dokumentów Microsoft Word, Tworzenie dokumentów Microsoft Excel oraz Inne formaty.
  • Porównaj z... otwiera pliki PDF w aplikacji ABBYY Porównaj dokumenty.
   Więcej informacji na temat porównywania dokumentów znajduje się w sekcji ABBYY Porównaj dokumenty.
  • Połącz w jeden dokument PDF... łączy wiele plików w jeden dokument PDF.
  • Porównaj dokumenty... porównuje dwie wersje tego samego dokumentu.

Aby przetworzyć pliki w edytowalnym formacie bezpośrednio z Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików w edytowalnych formatach.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Konwertuj na PDF... konwertuje pliki na format PDF.
   Przy tworzeniu dokumentów PDF z plików Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint program ABBYY FineReader zachowuje strukturę oryginału oraz wszystkie zakładki i hiperłącza.
  • Konwertuj na PDF i wyślij... konwertuje pliki na format PDF i dołącza je do wiadomości e-mail.
  • Porównaj z... otwiera pliki PDF w aplikacji ABBYY Porównaj dokumenty.
  • Połącz w jeden dokument PDF... łączy wiele plików w jeden dokument PDF.
  • Porównaj dokumenty... porównuje dwie wersje tego samego dokumentu.

Aby przetworzyć pliki obrazów bezpośrednio z okna Eksploratora Windows:

 1. W oknie Eksploratora Windows zaznacz jeden lub więcej plików obrazów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone pliki i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Konwertuj za pomocą programu ABBYY FineReader 14 konwertuje pliki obrazów na różne formaty
   • Konwertuj na dokument PDF z możliwością przeszukiwania
   • Konwertuj na plik PDF zawierający tylko obrazy
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Word
   • Konwertuj na dokument programu Microsoft Excel
   • Konwertuj na inny format
  • Otwórz w edytorze OCR otwiera pliki obrazów w Edytorze OCR.
  • Połącz w jeden dokument PDF... łączy wiele plików w jeden dokument PDF.
  • Porównaj z... otwiera pliki obrazów w aplikacji ABBYY Porównaj dokumenty.

Zestaw poleceń dostępnych w menu skrótów Eksploratora Windows zależy od liczby i formatów zaznaczonych plików.

Jeśli w menu skrótów Eksploratora Windows nie ma poleceń programu ABBYY FineReader...

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article