Wysyłanie wyników OCR do Edytora PDF

W programie ABBYY FineReader można wysyłać wyniki rozpoznawania OCR z Edytora OCR do Edytor PDF, w którym można dodawać notatki i komentarze do dokumentu oraz używać innych funkcji programu ABBYY FineReader służących do pracy z dokumentami PDF.

Aby wysłać wyniki OCR do Edytora PDF:

  • Na pasku narzędzi kliknij strzałkę obok przycisku i wybierz Wyślij do edytora PDF
  • Kliknij Plik > Wyślij do > Edytor PDF...

Po zakończeniu pracy z dokumentem w Edytorze PDF dokument można wysłać z powrotem do Edytora OCR. W tym celu na pasku narzędzi w górnej części okna Edytora OCR kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i z listy rozwijanej wybierz Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Aby wysłać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony przeznaczone do wysłania, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij Wyślij wybrane strony do edytora OCR w menu skrótów.

Podczas wysyłania dokumentu z powrotem do Edytora OCR, zostaną utracone następujące obiekty:

  • załączniki
  • zakładki
  • komentarze
  • adnotacje

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article