Konwersja zaawansowana

Program ABBYY FineReader zawiera edytor OCR zapewniający zaawansowanie funkcje odczytu OCR oraz konwersji. Za pomocą edytora OCR można sprawdzać obszary rozpoznawania i weryfikować rozpoznany tekst, wstępnie przetwarzać obrazy w celu poprawienia dokładności OCR i dużo więcej.

Edytor ten oferuje również szeroki zakres narzędzi do precyzowania odczytu OCR i konwersji tak, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Można na przykład edytować obszary rozpoznawania, sprawdzać rozpoznany tekst i nauczyć program ABBYY FineReader rozpoznawać niestandardowe znaki i czcionki.

 1. Edytor OCR można uruchomić na kilka sposobów:
  • Otwórz okno Nowe zadanie klikając Plik > Nowe zadanie, wybierz Otwórz i kliknij zadanie Otwórz w edytorze OCR.
  • Otwórz okno Nowe zadanie i kliknij Narzędzia > Edytor OCR.
  • Otwórz okno Nowe zadanie i kliknij Plik > Otwórz w edytorze OCR....
 2. W oknie Otwórz obraz wybierz pliki, które chcesz otworzyć.
  Jeśli korzystasz z ustawień domyślnych, program ABBYY FineReader automatycznie analizuje i rozpoznaje otwarte pliki. Możesz zmienić te ustawienia w zakładce Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).
 3. Po otwarciu dokumentu jego obraz zostanie wyświetlony w oknie Obraz, a obszary tekstu, grafiki, tabel oraz kodów kreskowych będą oznaczone na obrazie. Sprawdź czy te obszary zostały prawidłowo rozpoznane i

  edytuj je w razie konieczności.

 1. W przypadku wprowadzenia zmian w obszarach, kliknij przycisk Rozpoznaj na głównym pasku narzędzi, aby ponownie rozpoznać dokument.
 2. Sprawdź rozpoznany tekst w oknie Tekst i popraw go w razie konieczności.
 3. Zapisz rozpoznany dokument. Możesz wybrać format zapisania dokumentu z listy rozwijanej przycisku Zapisz/Wyślij na głównym pasku narzędzi (kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku, aby rozwinąć listę).

W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczącymi edytora OCR i jego możliwości, należy odnieść się do rozdziału Praca z edytorem OCR.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article