Pokročilá konverzia

Program ABBYY FineReader obsahuje program OCR Editor, ktorý poskytuje pokročilé funkcie OCR a konverzie. Program OCR Editor vám umožňuje skontrolovať oblasti rozpoznávania a overiť rozpoznaný text, predbežne spracovať snímky na zlepšenie presnosti OCR a omnoho viac.

Program OCR Editor tiež ponúka výkonné funkcie na doladenie OCR a konverzie, aby ste získali najlepšie možné výsledky. Napríklad môžete upraviť oblasti rozpoznávania, skontrolovať rozpoznaný text a učiť program ABBYY FineReader rozpoznávať neštandardné znaky a písma.

 1. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete otvoriť program OCR Editor:
  • Otvorte okno Nová úloha kliknutím na Súbor > Nová úloha, vyberte kartu Otvoriť a kliknite na úlohu Otvoriť v editore OCR.
  • Otvorte okno Nová úloha a kliknite na Nástroje > Editor OCR.
  • Otvorte okno Nová úloha a kliknite na Súbor > Otvoriť v editore OCR....
 2. V dialógovom okne Otvoriť snímku vyberte súbory, ktoré chcete otvoriť.
  Ak používate predvolené nastavenia, program ABBYY FineReader automaticky analyzuje a rozpozná vami otvorené súbory. Tieto nastavenia môžete zmeniť na karte Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa otvorilo toto dialógové okno).
 3. Po otvorení dokumentu sa jeho snímka zobrazí v table Snímka a na snímke sa označia oblasti textu, obrázkov, tabuliek a čiarových kódov. Skontrolujte, či sa oblasti správne zistili a

  upravte ich, ak je to potrebné.

 1. Ak ste nejakým spôsobom zmenili oblasti, kliknite na tlačidlo Rozpoznať na hlavnom paneli nástrojov na opätovné rozpoznanie dokumentu.
 2. Skontrolujte rozpoznaný text v table Text a v prípade potreby ho opravte.
 3. Uložte rozpoznaný dokument. Formát, do ktorého môžete uložiť svoj dokument, môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu tlačidla Uložiť/Odoslať na hlavnom paneli nástrojov (na otvorenie rozbaľovacieho zoznamu kliknite na šípku vedľa tlačidla).

Ďalšie informácie o programe OCR Editor a jeho funkciách nájdete v časti Práca s programom OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article