Kontrola a uprava textov

Ak sa proces optického rozpoznávania textu skončil, rozpoznaný text sa zobrazí v okne Text. Znaky rozpoznávané s nízkou spoľahlivosťou sa zvýraznia, aby ste mohli ľahko spozorovať chyby rozpoznávania a opraviť ich.

Rozpoznané texty môžete upravovať priamo v okne Text alebo v dialógovom okne Overovanie (kliknite na  Rozpoznať > Overiť text... a otvorí sa dialógové okno). V dialógovom okne Overovanie si môžete prečítať neisté slová, opravovať pravopisné chyby a pridávať nové slová do používateľského slovníka.

Program ABBYY FineReader vám tiež umožňuje zmeniť formátovanie výsledných dokumentov.

Na formátovanie rozpoznaných textov slúžia tlačidlá na hlavnom paneli s nástrojmi okna Text alebo tlačidlá na table Vlastnosti textu (kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek v okne Text a potom kliknite na kontextovú ponuku  Vlastnosti, aby sa tabla zobrazila).

Pri čítaní textu program ABBYY FineReader zisťuje štýly a formátovanie textu. Všetky zistené štýly sa zobrazia v table Vlastnosti textu. Úpravou štýlov môžete jednoducho meniť formátovanie celého textu. Pri ukladaní rozpoznaných textov vo formátoch DOCX, ODT alebo RTF môžete zachovať všetky existujúce štýly.

Pozrite tiež:

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article