Fotografovanie dokumentov

Skenovanie nie je jediný spôsob získania snímok dokumentov. Dokumenty môžete odfotografovať fotoaparátom alebo mobilným telefónom a  fotografie môžete otvoriť v programe ABBYY FineReader 14 a rozpoznať ich.

Pri fotografovaní dokumentov je potrebné pamätať na rad faktorov, aby boli fotografie vhodnejšie na rozpoznávanie. Tieto faktory sú podrobne popísané v nasledujúcich častiach:

Požiadavky na fotoaparát

Aby ste získali snímky dokumentov, ktoré bude možné spoľahlivo rozpoznať, fotoaparát by mal spĺňať nasledujúce požiadavky.

Odporúčané charakteristiky fotoaparátu

 • Rozlíšenie: Obrazový snímač: 5 miliónov pixlov pre strany A4. Pri fotografovaní menších dokumentov (napr. vizitiek) môže byť dostatočné aj nižšie rozlíšenie snímača.
 • Funkcia vypnutia blesku
 • Manuálne ovládanie clony, t. j. možnosť režimu Av alebo plne manuálneho režimu
 • Manuálne zaostrovanie
 • Stabilizačný systém (stabilizácia snímky) alebo možnosť použitia statívu.
 • Optické priblíženie

Minimálne požiadavky

 • Obrazový snímač: 2 milióny pixlov pre strany A4.
 • Premenná ohnisková vzdialenosť.

Podrobné informácie o svojom fotoaparáte nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

Osvetlenie

Osvetlenie značne prispieva ku kvalite výslednej fotografie.

Najlepšie výsledky dosiahnete so silným a rovnomerne rozložený svetlom, pokiaľ možno denným. Cez jasný a slnečný deň môžete zvýšiť clonové číslo, aby ste získali ostrejší obrázok.

Používanie blesku a ďalších svetelných zdrojov

 • Ak fotografujete pri umelom osvetlení, použite dva svetelné zdroje umiestnené tak, aby ste predišli vzniku tieňov alebo odrazov svetla.
 • Ak fotografujete pri dostatočnom osvetlení, vypnite blesk, aby ste predišli vzniku tieňov a výraznému presvetleniu určitých častí. Ak fotografujete pri nedostatočnom osvetlení a musíte použiť blesk, fotografujte zo vzdialenosti približne 50 cm.

Odporúčame, aby ste nepoužívali blesk pri fotografovaní dokumentov vytlačených na lesklom papieri. Porovnajte snímku s odrazom svetla a kvalitnú snímku:  

Ak je snímka príliš tmavá

 • Nastavte nižšiu hodnotu clony, aby ste ju otvorili.
 • Nastavte vyššiu hodnotu ISO.
 • Použite manuálne zaostrenie, pretože automatické zaostrenie môže pri nevhodných podmienkach osvetlenia zlyhať.

Porovnajte snímku, ktorá je príliš tmavá, s kvalitnou snímkou:

Fotografovanie

Aby ste dosiahli kvalitné fotografie dokumentov, umiestnite fotoaparát správne a dodržiavajte nasledujúce jednoduché odporúčania.

 • Vždy, keď je to možné, používajte statív.
 • Objektív by mal byť rovnobežne so stranou. Medzi fotoaparátom a dokumentom by sa mala nastaviť taká vzdialenosť, aby sa po priblížení celá strana vošla na snímku. Vo väčšine prípadov bude táto vzdialenosť medzi 50 a 60 cm.
 • Vyrovnajte papierové dokumenty alebo strany kníh (najmä v prípade hrubých kníh). Riadky textu by nemali byť zošikmené o viac než 20 stupňov, v opačnom prípade sa text nemusí konvertovať správne.
 • Aby ste získali ostrejšie snímky, zaostrite na stred snímky.
 • Zapnite stabilizačnú funkciu, pretože dlhšie expozičné časy môžu spôsobiť pri slabom svetle rozmazanie.
 • Použite funkciu automatickej samospúšte. Zabránite tak pohybu fotoaparátu pri stlačení tlačidla uzávierky. Používanie samospúšte sa odporúča, aj keď používate statív.

Možnosti vylepšenia snímky:

 • Snímka je príliš tmavá alebo je príliš nízky kontrast.
  Riešenie: Skúste použiť intenzívnejšie osvetlenie. Ak takúto možnosť nemáte, skúste nastaviť nižšiu hodnotu clony.
 • Snímka nie je dostatočne ostrá.
  Riešenie: Automatické zaostrenie nemusí pracovať správne pri slabom osvetlení alebo pri fotografovaní z malej vzdialenosti. Skúste použiť intenzívnejšie osvetlenie. Použite statív a samospúšť, aby sa vylúčili pohyby fotoaparátu pri fotografovaní.

Ak je obrázok len mierne rozmazaný, nástroj Oprava fotografií v editore snímok programu OCR Editor môže pomôcť získať lepšie výsledky. Pozrite tiež: Ak sú na snímke dokumentu chyby a presnosť OCR je nízka.

 • Časť snímky nie je dostatočne ostrá.
  Riešenie: Skúste nastaviť vyššiu hodnotu clony. Fotografujte z väčšej vzdialenosti pri maximálnom optickom priblížení. Zaostrite na bod medzi stredom a okrajom snímky.
 • Blesk spôsobuje odraz svetla.
  Riešenie: Vypnite blesk alebo použite iné zdroje svetla a zvýšte vzdialenosť medzi fotoaparátom a dokumentom.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article